Make your own free website on Tripod.com

Karapınar'ın Tanıtım Sayfasına Hoşgeldiniz...Konya Karapınar

 

Karapınar, Konya'ya bağlı 2675 km2 yüzölçümüne ve yaklaşık 45 bin nüfusa sahip tarihi zenginlikleri olan bir ilçe. Pro-Hitit ve Hititler tarafından M.Ö. 2000 yıllarında kurulmuş. II. Selim tarafından Sultaniye olarak isimlendirilmiş, 1868 yılında ilçe olmuş ve 1934 yılında Karapınar adını almış.

                                               

                                                                          

      

İlçe Adana-Konya karayolu üzerinde bulunuyor. Tarihi ipek yolunun da ilçeye yakın bir noktadan geçmesi, onu Anadolu’da bir kervansaraya sahip nadir beldelerden biri haline getirmiş...
 

İlçe merkezinin en önemli yapısı ve Karapınar’ın kuruşunu sağlayan bu Külliyenin adı Sultan Selim Külliyesi.Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Oğlu 2. Selim’in Konya valisi olarak burada bulunduğu bir zamanda Mimar Sinan tarafından yapılmış... Camii’nin yapımına 1560 yılında başlanmış ve çevresini saran kervansaray, imaret, arasta ve hamamla birlikte 3 yıl içersinde tamamlanmış. Bugün ne camii ne de çevresini saran yapılar iyi durumda. Gerçi bir restorasyon çalışmasının sürdüğü gözleniyor ama Karapınarlılar çalışmaların çok yavaş ilerlemesinden şikayetçi.Camii iki minareli. Bu da onun saltanata ait biri tarafından bu ilçeye hediye edildiğini gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu’da iki minareli camii yapabilme yetkisi sadece ve sadece sultana aitmiş. Oysa şimdi ara sokaklarda bile derme çatma bir işçilikle inşa edilen çift minareli camilerle karşılaşıyoruz.Camii’nin tavan işlemeleri ve pencere kapaklarının üzerindeki işlemeler özellikle dikkat çekiyor.

Anadolu’yu Ortadoğu’ya bağlayan önemli bir yol güzergahında bulunan Karapınar’da ilk yerleşmeler Hititler’e kadar uzanmaktadır.

Osmanlı’nın "Sultaniye" adanı verdiği Karapınar’a 1500 yılında Celali ve Levent (Çiftbozan) isyanları gelmiştir. Eşkiyadan rahatsız olan halk, evlerini terkederek Karacadağ eteklerine çekilmiştir. Sıkıntılı günler 14 yıl devam etmiş, Çaldıran Seferine, giden Yavuz Sultan Selim’e şikayetlerini bildiren Karapınarlılar padişahtan yardım istemişlerdir. Padişah, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için bir "Derbentçi Köyünün" kurulmasını istemiştir. İşte bu önemli, fakat geçilmesi zor ve zahmetli yerde kurulan Karapınar’ın imarı 2. Selim’in valiliği döneminde gerçekleştirilmiştir. Karapınar 1868 yılında ilçe olurken 1882’de ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. Sultanın ismi 1934 yılında Karapınar olarak değiştirilmiştir.İlçe, killi, kumlu geniş topraklarla kaplıdır. Güneydoğuda Volkanik bir dağ olan Karacadağ ve güneybatıda geniş bozkırlar, krater gölleri obruklar görülmektedir. İlçede, ilginç görünümler taşıyan Acıgöl, Meke, Meyil, Çıralı ve Obruk gibi krater gölleri bulunmaktadır. 
Ovaları
Karapınar’ın gerek doğal yapısı nedeniyle gerekse dağlarla çevrili olması nedeniyle dağ içi ovalarının yer aldığı görülmektedir. Genel olarak dağ içi ovaları şunlardır: Devrent Ovası, Günova ve Deniz Ova gibi.
Yaylaları
Coğrafi yapısında da belirtildiği üzere kasabanın denizden yükseltisinin 1235 m olması nedeniyle belli kısımlarda yaylalar bulunmaktadır. Başlıcaları şunlardır: Akçaşehir, Cerenoğlu ,Yaylakuyu gibi. Karapınar’ da adı geçen yerler, su bakımından iyi durunda olduğu için çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan halkın uğrak yerleridir.Kasabanın ilk kurulduğu yıllarda bu yaylalar, yerleşim birimi olarak kullanılmıştır.
Dağları
Karapınar’daki dağlar, 1235 m rakım üzerinde yükselen orta büyüklükte tepeler şeklindedir.Başlıcaları: Mennek , Kasımdağ , Kazabölen, Aladağ gibi dağlardır .
İklimi ve Bitki Örtüsü
İç anadolunun batısında yer alması nedeniyle iç bölge iklimlerinin özelliklerini gösterir. Karasal iklimin hakim olduğu kasabada yağışlar, genellikle ilkbahar ve kış aylarında yoğunlaşmaktadır. Yağışlar, kış aylarında depresyonik karakterli olurken ilk bahar aylarında ise konvektiv karakterlidir. Yıllık ortalama yağış miktarı 416.2 mm’dir. Yılık sıcaklık ortalaması 10,7 C dir. En sıcak ay ortalaması (Temmuz ) 22 C iken en soğuk ay ortalaması da (Ocak) 0 derecedir.
Yağışların mevsimlere göre düzensiz olmasından ve karasal iklimin görülmesinden dolayı step (bozkır) bitki örtüsü hakimdir. İlkbahar başlarında yeşeren otlar yaz başlarında ise kurumaktadır. Bitki türleri :
a- Otsu bitkiler : Geven ,deve dikeni, üzerlik ,sığır kuyruğu ,kekik ,çörtük vb.
b- Vadi tabanlarında doğal olarak yetişen ahlat ve alıç ağaçlarına rastlanmaktadır.
Çay ilçesindeki Orman Şefliğince yapılan çalışmalar sonucu Karapınar- Üçkuyu kasabaları arasındaki 400 hektarlık arazi ağaçlandırılmıştır.
Ulaşım
Kasaba, dağlık alanda yerleşmesinden dolayı kasa-bada ulaşım imkanları sınırlıdır. Çevre köy ve kasabalarla ulaşım kara taşımacılığına dayanmakta iken 1995 yılında yapılan asfaltlama çalışmasıyla ulaşım daha da kolaylaştırmıştır. İlçeye uzaklığı 30 km olan Karapınar’ın çevre köy ve kasabalara uzaklığı 8-10-12 km’ler arasındadır.
 

El yapımı halı, kilim ve tüllere yurtdışında büyük ilgi

Karapınar'da topladığı el dokuması, halı kilim ve diğer dokuma ürünlerini ihracatçı firmalara satan Güç Halı Mağazası sahibi Aydın Güç, kalitesi tüm dünyaca onaylanmış olan ve saf yünden üretilen Karapınar dokumalarının, ABD ve Avrupa pazarında aranır ürünler içinde yer aldığını belirti.

 

NÜFUS:

1997

28.074

1990

26.849

1985

26.231

1980

23.825

1975

   19.589

1970

16.065

1965

12.989

1960

10.767

İletişim

 MUHAMMED YAZGAN